Marknadsför Tranås
Tranås är en småstad med storstadsfasoner, med sjudande folkliv och innovationsanda. Här är Svensk Handel Tranås mycket aktiva och samarbetar med kommunen och näringslivet för att utveckla företagandet och trivseln, något som fungerar mycket bra. Människor trivs och undersökningar visar att både företag och kommuninvånare upplever att klimatet i kommunen är väldigt bra och att det finns en hög drive.
Tranås är en härlig kommun. Den som kommer hit kan räkna med att bli väl bemött och förutom Storgatan med handel och folkliv finns här många pärlor, som till exempel sjön Sommen med båtlivet, turistbåten Boxholm 2 och Svartån som rinner genom Tranås och mynnar ut i hamnen som är en av Sveriges största småbåtshamnar. Här verkar Svensk Handel Tranås för att främja och utveckla handeln samt öka attraktionen och trivseln i kommunen. Svensk Handel Tranås är en förening med cirka 110 medlemmar, företrädesvis butiker här i Tranås. Nu tar Pär-Anders Davidsson, alias Palle, över ordförandeskapet efter Magnus Hellstrand som går i pension. Palle kom in i styrelsen redan i mitten av 90-talet och har sedan dess suttit som styrelseordförande för det av Svensk Handel Tranås helägda bolaget Timab, Tranås Information och Media AB.
- Men nu går jag in i det här på heltid, säger Palle.

Svensk Handel Tranås har ett nära samarbete med hela näringslivet och Palle sitter även som ordförande i Näringslivsföreningen med cirka 150 anslutna företag. Syftet är att marknadsföra Tranås och Svensk Handel Tranås samarbetar även med Tranås kommun, med företrädare för fastighetsägarna och de är delägare i bolaget Tranås United där de driver frågor som berör handel och utveckling. De har till exempel engagerat sig i den stadsvision som nu tagits fram, en gemensam plan för hur det ska se ut i de centrala delarna av Tranås med allt från gestaltning till smyckning och för att öka attraktionen i handelsplats Tranås både vad gäller butiker och shopping samt upplevelser och det estetiska.
- Ledstjärnorna är att ta till vara på de positiva delar som vi har arbetat upp under ett antal år samt att utveckla dem vidare genom olika evenemang och utvecklingsprojekt, säger Palle.

I projektet ”Tryggare Tranås” arbetar de för att minska kontanthanteringen i butikerna och öka säkerheten. Många projekt handlar om att analysera och ta fram strategier för hur de ska utveckla Tranås till att bli ännu bättre framöver, till exempel som turiststad och där samarbetar man med Tranås United som har uppdrag från kommunen att arbeta med destination Sommenbygg. Under 2008 var de med och ansvarade för ljusslingorna som sattes upp utmed Storgatan.
- Då hade jag nöjet att vara ansvarig för hela Ljusslingeprojektet, säger Palle.
Istället för att ha julbelysning i december är det nu upplyst från mitten av november till sista helgen i januari. Det ger en härlig atmosfär och det är inte på många andra ställen man har en sådan här permanent anslutning. En vanlig torsdag i november kan det vara rätt tyst och öde i centrum men när det är något evenemang och ljusslingan tänds upp går det att locka 5000 människor till torget.
- Det är viktigt med arrangemang som sticker ut och skiljer sig från allt annat, säger Palle.

Svensk handel Tranås ansvarar för ungefär 25 arrangemang om året. Nu under våren har de arrangerat en stor fototävling och fotoutställning tillsammans med Tranås kommun, fotoklubben och annonsbladet och det kom 800 besökare på vernissagen. De har varit med och arrangerat loppis och ”Energikicken”, en löparfest i samarbete med Tranås Energi och Näringslivsföreningen. I juli blir det grillnatta då det bjuds på grillat och i augusti arrangerar de Konstrakan tillsammans med kommunen där konstnärer från hela Sverige bjuds in. Konstrakan har olika teman varje år och årets tema är ”stolen” vilket betyder att designen på olika stolar uppmärksammas.
- Så det är ytterligare ett sätt att sätta Tranås på kartan, säger Palle.

Svensk Handel Tranås

Bransch:
Handel

Telefon: 0140-154 00


Email:
info@svenskhandeltranas.se

Hemsida:
www.shoppingtranas.se

Adress:
Svensk Handel Tranås
Box 36
57321 57321 Tranås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN